Nasze zajęcia:

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

Czym jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma na celu wspomaganie układu nerwowego dziecka. Opiera się na pracy nad zmysłami; dotyku, równowagi, propriocepcji, wzroku, węchu i smaku. Główną formą terapii jest zabawa oraz ćwiczenia dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Podczas zajęć używamy różnego typu sprzętu; m.in hamaków, huśtawek, platform równoważnych, piłek i wałków oraz gier skonstruowanych dla potrzeb indywidualnych każdego pacjenta.

Jakie problemy wynikają z zaburzeń integracji sensorycznej?

-Trudności szkolne (trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią, trudności z koncentracją uwagi i organizacją)

– Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe bądź słuchowe

– Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe bądź słuchowe

– Zbyt niski lub wysoki poziom aktywności ruchowej

– Problemy z koordynacją ruchową

– Opóźnienia w rozwoju mowy

– Wybuchowość i impulsywność

– Wybiórczość pokarmowa

 

Ile trwają zajęcia?

Zajęcia trwają 30-45min w zależności od stopnia zaburzeń i trudności, częstotliwości zajęć, motywacji do wykonywania ćwiczeń i wieku dziecka.

Logopedia

Logopedia

Na czym polega terapia zaburzeń mowy?

W trakcie terapii wad wymowy dziecko uczy się prawidłowej realizacji głosek, których nie potrafi wymówić lub czyni to w nieprawidłowy sposób .

Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest u dzieci, u których mowa z różnych przyczyn nie rozwija się prawidłowo.

 

Co wchodzi w skład terapii logopedycznej?

 • Diagnostyka rozwoju mowy
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Terapia nieprawidłowej realizacji głosek; 
 • Zajęcia stymulujące naukę czytania i pisania
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia są prowadzone w formie zabawy i dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego pacjenta.

Kiedy należy się zgłosić do logopedy?

 

Do Zmysłusia zapraszamy na diagnozę, konsultację oraz terapię logopedyczną gdy:

 

 • dziecko nie reaguje na dźwięki
 • dziecko po pierwszym roku życia nie nawiązuje kontaktu werbalnego
 • kiedy dwulatek mówi mało lub niewyraźnie
 • dziecko ma otwartą buzię, ślini się
 • dziecko zamienia lub zniekształca dźwięki mowy
Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Czym jest gimnastyka korekcyjna?

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci to zajęcia, których celem jest profilaktyka oraz leczenie wad postawy u najmłodszych. Ćwiczenia  pomagają w znacznym stopniu skorygować lub zlikwidować wadę postawy oraz utrwalić nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała poprzez wzmocnienie odpowiednich partii mięśniowych.

 

Ponadto zajęcia mogą być formą dodatkowej aktywności, która pozwoli na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Należy pamiętać, że zarówno odwracanie zmian, jak i zapobieganie im to długotrwały proces, jednak pierwsze efekty mogą być widoczne już po krótkim czasie. Kluczem do osiągnięcia zamierzonych celów jest regularność wykonywania ćwiczeń.

Jakie są wskazania do zapisania dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej?

Wskazaniem do gimnastyki korekcyjnej u dzieci i młodzieży są:

– wady postawy (asymetria ciała, plecy okrągłe, płaskie, odstające łopatki)

– wady kończyn i stóp (kolana koślawe, szpotawe, płaskostopie)

– wady klatki piersiowej

– skolioza

– obniżone napięcie mięśniowe

Ile trwają zajęcia?

Zajęcia trwają 45 minut.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Jak przebiega terapia psychologiczna u dzieci i kwalifikacja do jej rozpoczęcia?

 

Terapia odbywa się raz w tygodniu o stałej porze w formie zabawy z dziećmi młodszymi i poprzez rozmowę z dziećmi starszymi.

 

Praca z dzieckiem poprzedzona jest zebraniem wywiadu z rodzicami/opiekunami.

Następnie psycholog zaprasza rodziców/ opiekunów wraz z dzieckiem na jednorazową wizytę w gabinecie.

Kolejne 2 wizyty to indywidualne spotkania  z samym dzieckiem.

Ostanie spotkanie przed rozpoczęciem terapii z dzieckiem jest indywidualnym omówieniem z rodzicami/opiekunami spostrzeżeń specjalisty, wstępnego planu pracy z dzieckiem i zasad dalsze współpracy (kontrakt terapeutyczny). 

Powyższy plan kwalifikacyjny jest poglądowy i jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb pacjenta i rodziny.

Jak przebiega kwalifikacja na terapię dla dorosłych?

Terapia przebiega w formie rozmowy z psychologiem. Po 3 spotkaniach terapeuta z pacjentem podejmują decyzję dotyczącą dalszej terapii.

Kiedy udać się z dzieckiem na terapię?

Terapia skierowana jest do dzieci w przypadku zaobserwowania u nich:

-problemów z nastrojem, zachowaniem

-trudności rówieśniczych

-problemów z samooceną

-niepowodzeń szkolnych

-wystąpieniu w życiu dziecka sytuacji  wymagających wsparcia

Terapia Ręki

Terapia ręki

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale całego ciała. Zajęcia prowadzone są głównie w formie zabawy.

Ćwiczenia i są dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, która pomaga określić rodzaj i stopień trudności u dziecka. Zajęcia można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej.

Dla kogo wskazana jest terapia ręki?

Terapia jest przeznaczona dla dzieci, u których stwierdza się:
-trudności manualne (trudności z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, nawlekaniem koralików, układaniem drobnych przedmiotów)
-trudności grafomotoryczne (kreślenie niedokładnych szlaczków, niechęć do wycinania, rysowania, lepienia)
-obniżony poziom graficzny pisma (litery są niekształtne, w różnych rozmiarach, wychodzą poza linię, tempo pisania jest wolniejsze niż innych dzieci)
-osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze)
-brak koordynacji ruchowej i niezgrabność ruchowa
-wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nie prawidłowe trzymanie narzędzia piszącego)
-szybkość ruchów, nie dostosowana do zadania, które należy wykonać