Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza  SI (3 spotkania) - 450zł 
Zajęcia SI  (45min) - 130zł

Logopedia

Diagnoza logopedyczna-120zł
Diagnoza neurologopedyczna-140zł

Zajęcia logopedyczne:
30min-80zł
45min-120zł

 

Długość zajęć dostosowana jest do indywidualnych możliwości dziecka.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna (45min)-110zł

 

Terapia ręki

Terapia ręki (45min)-120zł
Pakiet 10 zajęć - 1100zł

Terapia psychologiczna

Dzieci i młodzież:
Pierwsza konsultacja z rodzicami/opiekunami dziecka podczas której zostanie przeprowadzony wywiad rozwojowy dziecka(70min)-250zł 

Drugie spotkanie z rodzicami/opiekunami wraz z dzieckiem(50min) -180 zł

Spotkania konsultacyjno-diagnostyczne z dzieckiem: ilość 2, (50min każde) -koszt 180 zł

Spotkanie z rodzicami/opiekunami dziecka omawiające wstępną diagnozę, plan dalszych oddziaływań terapeutycznych: (50min)-180zł

Regularne spotkania terapeutyczne (raz w tygodniu) z dzieckiem (50min)-170 zł

Kolejne konsultacje z rodzicami/opiekunami dziecka omawiające etapy terapii (50min) -170 zł

Dorośli:

psychoterapia-180zł

Wystawienie zaświadczenia psychologicznego: czas do 2 tygodni; - 100 zł.

Zniżka na kolejny rodzaj zajęć (poza terapią psychologiczną) – 5%
Zniżka dla rodzeństw (poza terapią psychologiczną) – 5%